Trzy duże zadania zdominują tegoroczny plan inwestycyjny gminy Rozogi. Na ich finansowanie samorząd zaciągnie kredyt, który zwiększy jej zadłużenie do 8 mln zł.

Gdzie ci inwestorzy?
Radny Grzegorz Kaczmarczyk (z lewej): - Nasza gmina jest na utrzymaniu rządu. Musimy szukać inwestorów. Wójt Zbigniew Kudrzycki: - Inwestor musi chcieć u nas zainwestować. Wprowadziliśmy dla nich udogodnienia, ale nie ma żadnej reakcji

Ponad 7 mln zł, czyli 20% swoich tegorocznych wydatków gmina Rozogi planuje wydać na inwestycje. Dominować w nich będą trzy zadania. Przebudowa części drogi w Klonie pochłonie 3 mln zł, a termomodernizacja budynku byłego przedszkola 2,4 mln zł. Planowana jest przeprowadzka do niego siedziby GOPS-u i utworzenie klubu seniora. Dużym zadaniem (2,4 mln zł) będzie też budowa ogniw fotowoltaicznych w szkołach podstawowych w Klonie, Rozogach i Dąbrowach (950 tys. zł). W tym roku rozbudowana zostanie sieć wodociągowa w Klonie (232 tys. zł) i Rozogach (80 tys. zł), a także sporządzona dokumentacja na modernizację hydroforni w Farynach (40 tys. zł). Samorząd dołoży też 310 tys. zł do realizowanej przez powiat przebudowy drugiej części drogi w Klonie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.